• Ceny domów we Wrocławiu

  wtorek, 12.07. 2022 , Wpisał

  Miasto Wrocław charakteryzuje bardzo dobrze rozwinięty rynek nieruchomości, co spowodowane jest dużym popytem oraz sporą podażą.
  Na terenie Wrocławia w latach 2020-2022 (dane za 1 kwartał 2022, mogą być niepełne) odnotowano około 860 transakcji nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. Ceny wahały się od około 200 000 zł (domy do kapitalnego remontu w peryferyjnej części Wrocławia) do 4 800 000 zł (willa na Krzykach), cena średnia wynosi około 1 mln zł, mediana – około 900 tys. zł . Połowa cen mieści się w przedziale od 695 tys. zł do 1 200 tys. zł.
  Jeżeli chodzi o ilość odnotowanych transakcji to widać, że najwięcej transakcji odnotowano w części miasta Fabryczna i Krzyki (po około 30-40% ),. Najmniej transakcji odnotowano w dzielnicy Śródmieście – jedynie około 6-10% ogółu transakcji na rynku. Nie odnotowano natomiast transakcji zbycia budynkami mieszkalnymi w centralnej strefie miasta tj. na Starym Mieście. W tej części miasta brak jest zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pojedyncze budynki zostały skomercjalizowane. Najwyższe ceny jednostkowe dotyczą Śródmieścia, średnia cena w 2021r. to około 1 400 tys. zł. W tej części miasta wyróżniamy prestiżowe osiedla Wielkiej Wyspy (Biskupin, Sępolno, Dąbie, Zacisze i Zalesie) – osiedla willowe poniemieckie uzupełnione inwestycjami z lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Ze względu na ograniczoną podaż gruntów niezabudowanych w tych lokalizacjach, częściej występuje zakup nieruchomości zabudowanych w celu likwidacji istniejących zabudowań by w efekcie końcowym pozyskać sam grunt.
  Dość wysokie są także średnie ceny w części miasta Krzyki – w 2021r. – około 1 277 tys. zł. W dzielnicy Fabryczna średnia cena transakcyjna wynosi około 1 083 tys. zł w 2021 r. Najniższe ceny dotyczą części miasta Psie Pole – w 2020r. było to około 740 tys. zł, ale w 2021r. nastąpił wzrost do poziomu około 900 tys. zł. Kolejny wzrost cen w tej dzielnicy obserwowany jest w 2022r., co związane może być z wzrastającym zainteresowaniem, w dotychczas atrakcyjnej cenowo dzielnicy.
  Koszty budowy według bieżących stawek Sekocenbud w 4 kwartale 2021r. znacznie wzrosły – o 8,6% do 15,2% r/r zależnie od obiektu. Średni koszt budowy domu jednorodzinnego w 4 kwartale 2021r. wyniósł wg danych Sekocenbud około 3,6 tys. zł/m2 do 4,2 tys. zł/m2 p.u. netto. Największe pozycje kosztów to stan surowy (około 34-45%) i stan wykończeniowy wewnętrzny (22-29%).
  Zaburzenia na rynkach wielu surowców wykorzystywanych w budownictwie oraz problemy z siłą roboczą powroty pracowników z Ukrainy do kraju) prawdopodobnie wzmocnią tendencje wzrostowe kosztów budowy. Sekocenbud prognozuje w perspektywie roku, największy wzrost kosztów budowy w przypadku domów jednorodzinnych (o ok. 12%), co wynika z dużego popytu na te obiekty i relatywnie większego udziału kosztów robocizny, które silnie rosną.