Wycena Mieszkania, Działki, Domu Wrocław

Wycena mieszkań, lokali użytkowych, domów, działek budowlanych, gruntów rolnych.
Przykładowe cele wyceny

  • zabezpieczenie kredytu
  • ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży
  • ustalenie podatku od spadku i darowizny
  • podział majątku
  • adaptacja pomieszczeń
  • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej
  • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
  • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury
  • służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości