• Koszt operatu szacunkowego

    wtorek, 4.02. 2014 , Wpisał

    Najczęstszym pytaniem jakie pada podczas pierwszej rozmowy z osobą zainteresowaną wykonaniem wyceny nieruchomości, jest jej koszt. Niestety bez sprecyzowania o jaką nieruchomość i wycenę chodzi, trudno jest określić koszt jej sporządzenia. Inne będą koszty operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej (np. mieszkania), inne – nieruchomosci gruntowej zabudowanej. Na wysokość kosztów ma także wpływ np. przeznaczenie nieruchomości – informacja od klienta, że chodzi o wycenę gruntu niewiele mi powie, dopóki nie znam jego przeznaczenia i charakterystycznych cech.

    Ważny jest także cel wyceny. Określa on sposób wykonania wyceny. Na przykład do celów podatkowych wartość często musi być określona na datę wsteczną, datę czynności np. nabycia spadku czy podpisania umowy sprzedaży. Jeśli są to daty bardzo odległe od teraźniejszości, koszt wyceny determinowany nakładem pracy będzie wyższy.

    W związku z tym nie jest możliwe sporządzenie precyzyjnego cennika operatów szacunkowych, tym niemniej można przyjąć, że dla typowych nieruchomości i typowych celów wyceny (np. zabezpieczenie kredytu) koszty wykonania operatu szacunkowego wynoszą najczęsciej kilkaset złotych. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, celem otrzymania konkretnej informacji.